Tegneby Åkeri AB erbjuder tjänster inom åkeri och entreprenad;

tank- & grustransport, vägunderhåll, avloppsanläggning, m.m.

Erfaret åkeri

Tegneby Åkeri AB grundades 1975 av Nils-Erik Åberg. Verksamheten växte sig snabbt större och snart hade företaget två tankbilar att tillgå.

1983 kom nästa milstolpe för företaget då även grävmaskiner och hjullaster införskaffades. Tegneby Åkeri kunde då ta nästa steg och bredda sin verksamhet.

Några år senare utökades maskinparken ytterligare då en dumper samt en väghyvel adderades till samlingen. Företaget fortsatte sedan att utvecklas och expandera till det väletablerade och erfarna åkeri som de idag är.

Idag består företaget, som fortfarande drivs av Nils-Erik Åberg, av tolv anställda.

Tegneby Åkeri erbjuder idag såväl transporter som entreprenadtjänster som bland annat:

  • Tanktransport
  • Grustransport
  • Grundläggning
  • Vägunderhåll i form av sandning och grusning
  • Avloppsanläggning
  • Tomtplanering
  • Husgrunder
  • Industrihallar